ΚΑΤΗΓΟΡΙΕΣ ΒΡΑΒΕΥΣΗΣ


Ενότητα 1:

Companies & Organizations

Βραβεύονται τα εξαιρετικά επιτεύγματα που αφορούν στον συνολικό σχεδιασμό, ανάπτυξη και υιοθέτηση πρωτοβουλιών που εξασφαλίζουν υψηλές επιδόσεις στην προσέλκυση νέων πελατών και στη διατήρησή τους με κύριο γνώμονα την δέσμευση και την εμπειρία. Οι υποψηφιότητες εταιρειών/φορέων θα αξιολογηθούν σε κατηγορίες σύμφωνα με τον αριθμό εργαζομένων (μέχρι 20 άτομα, 21-50, 51-100, 101+).Ενότητα 2:

Customer Service & Operations

Επιβραβεύονται πρωτοβουλίες που εξασφαλίζουν υψηλές επιδόσεις στην εξυπηρέτηση πελατών, ανεξαρτήτως κλάδου και επιχειρηματικού αντικειμένου. Υποψηφιότητα μπορούν να υποβάλουν εταιρείες που έχουν υιοθετήσει τέτοια προγράμματα ή πρωτοβουλίες αλλά και εταιρείες που παρέχουν υπηρεσίες και προϊόντα (partners) στην εξυπηρέτηση πελατών.

 

2.1  Best Customer Service Initiative B2B 

Πρόγραμμα εξυπηρέτησης πελατών που αφορά σε εταιρικούς πελάτες.  

2.2 Best Customer Service Initiative B2C  

Πρόγραμμα εξυπηρέτησης πελατών που αφορά τον τελικό ιδιώτη καταναλωτή.  

2.3 Best Customer Service App   NEW 

Δημιουργία application για άμεση και αποτελεσματική εξυπηρέτηση/επικοινωνία με τον πελάτη. 

2.4 Best use of Technologies in Customer Service  

Επιβραβεύεται η αξιοποίηση των τεχνολογιών στην εξυπηρέτηση του πελάτη με στόχο τις υψηλές επιδόσεις στην αγοραστική εμπειρία, στη διάδραση του πελάτη με το προϊόν ή την υπηρεσία.   

2.5 Best Use of Customer Feedback & Insights   

Επιβραβεύονται οι πρωτοβουλίες και τα προγράμματα που υλοποιήθηκαν για τη συλλογή, ενσωμάτωση και αξιοποίηση δεδομένων και σχολίων των πελατών με στόχο την εφαρμογή λύσεων και προτάσεων που ενδυναμώνουν την εξυπηρέτηση, τη δέσμευση και την εμπειρία.  

2.6 Best Contact Centre 

Επιβραβεύεται το καλύτερο κέντρο εξυπηρέτησης πελατών που χειρίζεται εισερχόμενες/εξερχόμενες αλληλεπιδράσεις πελατών μέσω διαφορετικών καναλιών ή/και με χρήση πληθώρας τεχνολογιών. 

2.7 Best Customer Service Learning & Development 

Επιβραβεύονται τα προγράμματα εκπαίδευσης του ανθρώπινου δυναμικού για την παροχή αποτελεσματικών υπηρεσιών εξυπηρέτησης πελατών. Αφορά προγράμματα εκπαίδευσης που είτε σχεδιάστηκαν και υλοποιήθηκαν για όλο το ανθρώπινο δυναμικό μίας εταιρείας, είτε για τα στελέχη πρώτης γραμμής στην εξυπηρέτηση πελατών. 

2.8 Best Customer Experience Measurement NEW 

Επιβραβεύονται οι εταιρείες που μετρούν τις επιδόσεις τους στην εξυπηρέτηση πελατών, συλλέγοντας δεδομένα από όλα τα σημεία επαφής με τον καταναλωτή και χρησιμοποιώντας πρωτοποριακές μεθόδους για την ενοποίηση/ανάλυση/αξιολόγησή τους. Ενότητα 3:

Customer Loyalty

Στην ενότητα αυτή επιβραβεύονται πρωτοβουλίες που εξασφαλίζουν υψηλές επιδόσεις στην αγοραστική εμπειρία, προσελκύουν νέους πελάτες ενώ ταυτόχρονα εξασφαλίζουν την αφοσίωση και τη δημιουργία customer advocacy. Υποψηφιότητα μπορούν να υποβάλουν εταιρείες που έχουν υιοθετήσει τέτοια προγράμματα ή πρωτοβουλίες αλλά και εταιρείες που παρέχουν υπηρεσίες και προϊόντα (partners) στο customer loyalty & engagement.

 

3.1 Best Customer Loyalty & Engagement Initiative  

Αφορά προγράμματα επιβράβευσης (loyalty) και δηµιουργίας δεσµών µε τον πελάτη (engagement), που έδωσαν αξία και προνόµια στους πελάτες, δηµιουργώντας παράλληλα τις προϋποθέσεις για ξεχωριστή αγοραστική εµπειρία (customer experience).  

3.2 Best Use of Rewards & Incentives   

Αφορά προγράμματα επιβράβευσης και παροχής κινήτρων πραγματοποίησης αγοράς ή σύνδεσης με τη μάρκα, που αποδεδειγμένα οδήγησαν σε αύξηση της αφοσίωσης πελατών. 

3.3 Best Omnichannel Loyalty Initiative   

Αφορά προγράμματα που αποδεδειγμένα έδωσαν με 360° πρακτικές αξία και προνόμια στους πελάτες, χρησιμοποιώντας πολλαπλά φυσικά και ψηφιακά κανάλια επαφής και αλληλεπίδρασης. Ενότητα 4:

Customer Experience

Στην ενότητα αυτή επιβραβεύονται οι πρωτοβουλίες που σχεδιάστηκαν και υλοποιήθηκαν στο πλαίσιο ανάπτυξης μία στρατηγικής customer experience εξασφαλίζοντας υψηλά ποσοστά customer satisfaction.

 

4.1 Best Customer Experience Initiative or Strategy  

Επιβραβεύονται οι πρωτοβουλίες που είχαν τα πιο υψηλά αποτελέσματα (ποιοτικά και ποσοτικά) στην εμπειρία του πελάτη. Μπορεί να αναφέρεται σε μία καμπάνια marketing, σε μία πρωτοβουλία εξυπηρέτησης πελατών, ενός προγράμματος δέσμευσης ή οτιδήποτε άλλο.   

4.2 Best Digital Customer Experience 

Επιβραβεύονται προγράμματα ή πρωτοβουλίες που ενίσχυσαν τη ψηφιακή αγοραστική ή και γενικότερη εμπειρία του πελάτη.  

4.3 Best Sustainability Initiative for Customer Experience  

Επιβραβεύονται τα έργα ή οι πρωτοβουλίες που αναβάθμισαν την αγοραστική εμπειρία και δέσμευση των πελατών, υπό το πρίσμα και οπτική της βιώσιμης ανάπτυξης και της εξοικονόμησης φυσικών πόρων.  

4.4 Best Customer Experience Outsourcing Partnership  

Επιβραβεύεται η καλύτερη σχέση συνεργασίας με εξωτερικό πάροχο που πρόσφερε ολοκληρωμένες λύσεις, προγράμματα ή συμβουλευτικές υπηρεσίες για την επίτευξη υψηλών επιδόσεων στην συνολική εμπειρία του πελάτη.   

4.5 Best Customer Experience in a Crisis   

Επιβραβεύεται η πρωτοβουλία που σχεδιάστηκε και υλοποιήθηκε για να ενδυναμώσει και να υποστηρίξει την αγοραστική εμπειρία κατά τη διάρκεια μιας κρίσης (crisis management).  GRAND AWARDS

Customer-Focused Business of the Year

Technology Partner of the Year

Customer Excellence Agency of The Year

Τα βραβεία θα απονεμηθούν στις εταιρείες που θα συγκεντρώσουν τους περισσότερους πόντους, όπως αυτοί θα προκύψουν από το σύνολο των βραβείων που έχουν κερδίσει. Για να θεωρηθεί μια εταιρεία υποψήφια για Grand Award, θα πρέπει να λάβει κατ’ ελάχιστον 3 βραβεία, εκ των οποίων τουλάχιστον ένα να είναι Gold. 

 

Ειδικότερα, κάθε βραβείο λαμβάνει τους εξής πόντους: 

Πλατινένιο βραβείο (Platinum): 10 πόντοι 

Χρυσό βραβείο (Gold): 7 πόντοι 

Αργυρό βραβείο (Silver): 3 πόντοι 

Χάλκινο βραβείο (Bronze): 1 πόντος